PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

Inženýrská činnost pro investory
Záruka úspěchu Vaší realizace

 

Základním rysem investiční politiky měst a obcí, průmyslových a zemědělských podniků je požadavek na efektivní realizaci nových základních investic, případně na modernizaci a intenzifikaci stávajících objektů a provozních souborů.

Naši pracovníci vyhodnocují alternativy a varianty řešení technického díla a návratnost vkládaných privátních nebo veřejných finančních prostředků.

V rámci této činnosti nabízíme:

zpracování investičních záměrů, finančních projektů a žádostí o dotace

zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších nezbytných povolení a rozhodnutí v investiční výstavbě

projednání majetkoprávní agendypřípravu výběrového řízení na zhotovitele v souladu s platnou legislativou

zajištění dodavatelsko-odběratelských vztahů vč. uzavírání smluv a zabezpečení realizace

vedení evidence smluv, případná příprava podkladů pro sankční postihy

odbornou pomoc a autorský dozor na vyprojektovaných stavbách

zajištění kolaudace staveb, uvedení staveb do zkušebního a trvalého provozu


VP a.s. dále poskytuje technickou pomoc:

průběžnou kontrolu časového harmonogramu

přípravy a realizace výstavby

průběžný dohled nad přípravou

projektové dokumentace

kontrolu skutečně prováděných prací na stavbě s ohledem na výkazy výměr

kontrolu kvality stavebních a technologických prací
Nabízené služby jsou flexibilně definovány na základě povahy záměru a jsou přizpůsobovány vždy podle individuálních a pro projekt specifických požadavků klienta.

 

Nabídka v dalších oblastech

Projektová činnost »

Technologie životního prostředí a laboratoř »
Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2024  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630.
Vývoj&Správa - Karumien s.r.o. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.2.1 (2017-07-31 00:31:27)