PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

Technologie životního prostředí a laboratoř
Chráníme přírodní zdroje

 

V této oblasti Vodohospodářský podnik přispívá velkou měrou ke zlepšení ekologických podmínek. Pracovníci střediska technologie životního prostředí se zvláště zaměřují na snížení vypouštěného znečištění z ČOV a na zlepšení kvality dodávané pitné vody.


VP a.s. řeší nejožehavější problémy zejména u komunálních ČOV, ale i u průmyslových podniků potravinářského a chemického charakteru.
návrhy intenzifikace provozů, zvýšení kvalitativních parametrů a modernizace stávajících provozních souborů

návrhy technologických postupů pro výrobu pitné vody a čištění odpadních vod

zapracování ČOV a ÚV, vedení zkušebního provozu po chemicko-technologické stránce

poradenství a školení v oblasti vodohospodářské legislativy, analytiky, technologie, využití a zneškodnění kalů z ČOV

zpracování studie na využití kalů z ČOV ke zlepšení půdních vlastností

provoz dispečinku využívání kalů výpočty úplat za vypouštění OV, včetně výpočtu ovlivnění kvality vody v recipientu

vodohospodářské výpočtyV roce 2004 byl Vodohospodářský podnik a.s. oceněn za rekonstrukci a modernizaci ČOV Klatovy hlavní cenou STAVÍME EKOLOGICKY.

 

Nabídka v dalších oblastech

Inženýrská činnost pro investory »

Projektová činnost »
Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2024  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630.
Vývoj&Správa - Karumien s.r.o. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.2.1 (2017-07-31 00:31:27)