PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

Projektová činnost
Vstříc Vašim představám

 

Projektová činnost je velmi významnou složkou investičního procesu.Naše firma zpracovává všechny stupně projektové dokumentace:

technicko-ekonomické posouzení

studie a investiční záměry

dokumentace pro územní řízení

dokumentace pro stavební povolení

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

realizační dokumentace

dokumentace skutečného provedení vč. provozních řádů
Hlavní orientace zájmu VP a.s. je u vodohospodářské problematiky:

V oblasti zásobování vodou

úpravny pitné vody

vodojemy

tlakové stanice

vodovodní přivaděče a řady


V oblasti čištění a odvádění odpadních vod

kanalizační stoky

čistírny odpadních vod

čerpací stanice odpadních vod

kalové hospodářství a likvidace kalůVe Vodohospodářském podniku se kvalitně zpracovává projektová dokumentace, která umožňuje realizovat stavbu na odpovídající technické úrovni, v optimálním čase a za realizované investiční náklady.

 

Nabídka v dalších oblastech

Inženýrská činnost pro investory »

Technologie životního prostředí a laboratoř »
Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2024  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630.
Vývoj&Správa - Karumien s.r.o. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.2.1 (2017-07-31 00:31:27)